سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران-ایرنا- روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به انتشار خبری در رسانه ها مبنی بر اعزام هیئت بازرسی به دانشگاه شهید بهشتی بیانیه ای صادر کرد.

پی اچ دی آزمون : به گزارش روز چهارشنبه ایرنا در این بیانیه آمده است: اعزام هیئت به دانشگاه ها به منظور بررسی وضعیت و نظارت و ارزیابی از عملکرد آنها صورت می گیرد؛ بنابراین اعزام هیأت یک امر بدیهی و عادی است؛ به گونه ای که در حال حاضر هیئت های متعددی در دانشگاه های دیگر امر مهم نظارت و ارزیابی را عهده دار هستند.
در ادامه بیانیه آمده است: اعزام تمامی هیئت ها با نظر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با هماهنگی با روسای دانشگاه ها بر اساس دستورالعمل های موجود صورت می گیرد و این امر، لزوماً با تغییر روسای دانشگاه ها ارتباطی ندارد.
بر اساس این گزارش پیشتر سایت خبری تسنیم مدعی شده بودند که ‘هیئت بازرسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متشکل از تهرانی زاده، کمره ای، جبه دار، خواجه و رمضانیان پور از صبح امروز برای بازرسی از دانشگاه شهید بهشتی در این دانشگاه حضور یافت و در جلسه هیئت رئیسه این دانشگاه شرکت کرد.
«اعضای این هیئت با نامه رسمی عبدالحسین فریدون مدیرکل حوزه وزارتی وزارت علوم به این دانشگاه اعزام شده است و حضور آنها در دانشگاه شهید بهشتی به دستور محمد فرهادی وزیر علوم نبوده است».
«ظاهراً وزارت علوم قصد عزل محمدمهدی تهرانچی رئیس فعلی دانشگاه شهید بهشتی را دارد و حضور این هیئت در دانشگاه برای یافتن فردی به عنوان جایگزین تهرانچی در ریاست دانشگاه مذکور است».