سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – دومین سمپوزیوم علمی سلول‌های بنیادی دندانپزشکی در بیماری‌های دهان، فک و صورت با همکاری ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی در اردبیل برگزار می‌شود.

سلول بنیادی

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، با توجه به پیشرفت علم مهندسی بافت و درمان درحیطه‌های مختلف علوم پزشکی با سلول‌های بنیادی، دومین سمپوزیوم علمی سلول‌های بنیادی دندانپزشکی بازساختی در بیماری‌های دهان، فک و صورت در روزهای ۱۵ و ۱۴ مرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

این سمپوزیوم از سوی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و ستاد توسعه علوم و فناوری سلول‌های بنیادی معاونت علمی و با همکاری دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل و مرکز جراحی‌های فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد.

در این سمپوزیوم در خصوص موضوعاتی چون خصوصیات سلول‌های بنیادی و چگونگی کاربرد آنها، تبادل اطلاعات و گسترش تحقیقات در زمینه‌های مختلف بیولوژی سلول‌های بنیادی، مباحث پایه در سلول‌های بنیادی در دندانپزشکی و پزشکی بازساختی، درمان سلول‌های بنیادی در دندانپزشکی، مهندسی بافتی در دندانپزشکی بازساختی، مطالعات کارآزمایی بالینی در دندانپزشکی و پزشکی بازساختی، اخلاق و استانداردهای درمان با سلول‌های بنیادی، آینده سلول‌های بنیادی، افق‌های نوین در درمان‌های دندانپزشکی با استفاده از فناوری‌های نوین بحث و بررسی می‌شود.

این همایش با امتیاز بازآموزی و به همراه کارگاه آموزشی در دانشکده داندانپزشکی اردبیل برگزار خواهد شد.