سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: با ارائه دروس و واحدهای تخصصی در تابستان موافق نیستم.

دکتر ابوالفضل عباس‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: آموزش رسمی از اواخر شهریور تا اواسط تیرماه ادامه دارد.اما در فصل تابستان عموماً خیلی از دانشگاه‌ها اقدام به ارائه واحدهای دروس عمومی می‌کنند و یا در مواردی برنامه‌ای برای ارائه واحدهای تخصصی را دارند.

عباس‌زاده بیان کرد: از آنجایی که ارائه واحد تخصصی نیازمند زمان و انرژی بیشتر است با ارائه دروس واحد تخصصی در تابستان موافق نیستم. البته ارائه دروس عمومی به منظور جلوگیری از طولانی شدن دوره تحصیلی و یک سری از سنوات تحصیلی این دوره‌ها می‌تواند مفید باشد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: با اتمام سال تحصیلی آموزشی در حوزه علوم پزشکی آموزش تمام نمی‌شود چراکه آموزش در حوزه پزشکی که دانشجویان اکثر رشته‌ها دارای دوره‌های کارآموزی و کارورزی هستند در تابستان برقرار است و دانشجویان در این دوره‌ها مشغول آموزش هستند.