سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – جلسه دفاع از پایان‌نامه اولین دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و روانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، اشرف دیرکوند مقدم اولین دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی روانی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از پایان‌نامه‌ خود دفاع کرد.

این پایان‌نامه با موضوع‌ «کیفیت زندگی دوران یائسگی در زنان نابارور، طراحی و روان‌سنجی یک ابزار» با حضور اساتید برجسته علمی استان و کشور مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت.

این پایان‌نامه توسط دکتر «علی دل‌پیشه» رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام راهنمایی شده و مشاوره علمی آن توسط دکتر «علی منتظری» رییس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی صورت گرفته است.

مشاور آماری پایان‌نامه «کیفیت زندگی دوران یائسگی در زنان، طراحی و روانسنجی یک ابزار» توسط دکتر «کوروش سایه‌میری» از اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام شده است.

در پایان این مراسم دو داور خارج از دانشگاه نیز این پایان‌نامه را داوری کردند که در جریان تدوین این پایان‌نامه بیش از ۳ مقاله استخراج و در مجلات معتبر به چاپ رسیده است که این مهم از آیتم‌های موفقیت این رساله بشمار می‌رود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، بعد از انجام دفاع از این پایان‌نامه توسط اشرف دیرکوند مقدم به عنوان اولین فارغ‌التحصیل مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و روانی دانشگاه علوم پزشکی، هیات دواران مشروط به انجام تصحیحات مطرح شده، این پایان‌نامه را با نمره ۱۹٫۷۵ قبول اعلام کردند.