سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – توافق‌نامه همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سازمان ملی بهره‌وری ایران به منظور گسترش همکاری‌های آموزشی و پژوهشی و مبادله اطلاعات و داده‌های مورد نیاز در حوزه‌های توسعه‌ای – ترویجی در زمینه بهره‌وری منعقد شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا توافق‌نامه همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سازمان ملی بهره‌وری ایران به امضای دکتر سید احمد معتمدی رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتر رؤیا طباطبایی یزدی رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران رسید.

این توافق‌نامه همکاری با هدف توسعه همکاری‌های مشترک در جهت تهیه و مبادله اطلاعات و داده‌های مورد نیاز در حوزه‌های پژوهشی، آموزشی و توسعه‌ای – ترویجی در زمینه بهره‌وری در دستور کار قرار گرفته است.

گسترش همکاری در اجرای پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی مورد نیاز کشور با موضوع بهره‌وری، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک در زمینه بهره‌وری و همچنین اقدام مشترک در راستای بسترسازی و انجام فعالیت‌های مرتبط با ارتقای فرهنگ بهره‌وری در کشور از دیگر اهداف تعیین شده در این توافق نامه است.

بر اساس این توافق نامه دانشگاه صنعتی امیرکبیر متعهد شد نسبت به برآورده کردن نیازهای آموزشی و پژوهشی سازمان ملی بهره‌وری، برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و در اختیار قرار دادن مکان‌های مناسب آموزشی برای برگزاری دوره‌ها، کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی اقدام کند.

تالیف، ترجمه، چاپ و انتشار مراجع، متون و کتاب‌های چاپی و الکترونیکی مورد نیاز سازمان ملی بهره‌وری، استفاده از ظرفیت‌های موجود در دانشگاه به منظور ترویج فرهنگ بهره‌وری از دیگر تعهدات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در چارچوب این توافق همکاری است.

تعهدات سازمان ملی بهره‌وری نیز ضمن اعلام پشتیبانی و حمایت مالی از پروژه‌های تحقیقاتی و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت در چارچوب وظایف سازمان، برگزاری نشست‌های مشترک آموزشی – ترویجی، اشاعه توانمندی‌ها و دانش فنی موجود در زمینه بهره‌وری، مطالعه، بررسی و اعلام نتایج در خصوص پروژه‌های پیشنهادی از سوی دانشگاه در حوزه بهره‌وری را عهده‌دار شد.

مدت اجرای این توافق‌نامه، سه سال تعیین شده که با نظر مساعد طرفین، قابل تمدید خواهد بود و دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سازمان ملی بهره‌وری ایران تعهد کردند حق و حقوق مادی و معنوی یکدیگر درخصوص نتایج حاصل از فعالیت‌های مشترک را به رسمیت بشناسند.