تفاهم نامه دانشگاه خوارزمی و بورسسایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – دانشگاه خوارزمی و سازمان بورس تفاهم نامه ی مشترک آموزشی و پژوهشی امضاء کردند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر،  موضوع تفاهم نامه، همکاری در زمینه‌های علمی‌، مشاوره‌ای، پژوهشی، آموزشی از طریق برگزاری دوره‌های تخصصی کوتاه‌مدت، بلندمدت و همکاری های پژوهشی از سوی دانشگاه خوارزمی است.

در حال حاضر دانشگاه خوارزمی دوره ی MBA بازار سرمایه را با مشارکت سازمان بورس برگزار می کند.

در این مراسم  سبحان اللهی رئیس دانشگاه خوارزمی ضمن تاکید بر اهمیت ارتباط دانشگاه با صنعت، توانمندی های دانشگاه در بخش مدیریت، اقتصاد و علوم مالی را تشریح کرد.