سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: محمد حسین امید همچنان در سمت سرپرستی دانشگاه جامع علمی کاربردی می ماند.
محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به دستور موقت دیوان عدالت اداری گفت: در این دستور هیچ ارتباطی به ابقای رییس سابق دانشگاه جامع علمی کاربردی در موقعیت قبلی وجود ندارد.
وی افزود: تنها نکته قابل توجه این است که براساس مصوبه جلسه ۱۵۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۲۸ تیرماه ۱۳۶۷ آمده؛ وزیران علوم و بهداشت مراتب جابجایی روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی را به استحضار شورای عالی انقلاب فرهنگی برسانند.
روشن عنوان کرد: این روال و تشریفات همواره بدین شکل بوده و تاکنون در تمام ادوار مختلف ریاستهای جمهور یک مورد هم نبوده که وزیران علوم و بهداشت جابجا کرده و با آن مخالفت شده باشد.
وی بیان کرد: رای صادره از جانب شعبه چهارم دیوان عدالت اداری، خدشه شکلی است که به محض اینکه مستحضر شوند و اعتراضی به جابجایی نباشد، منتفی می شود.
روشن تاکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی با این رای کاری نداشته و با ارائه گزارشی از جانب رییس جمهور یا وزیر علوم مبنی بر اینکه رییس جمهور از جابجایی ناراضی نیست، رای دیوان منتفی می شود و فارغ از این موضوع همچنان محمدحسین امید سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی می ماند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با بیان اینکه خدشه ای به سرپرستی کنونی دانشگاه جامع وارد نیست، یادآور شد: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی محمدحسین امید می‌تواند تا مدت سه ماه و بعد از آن در صورت ضرورت تا شش ماه به عنوان سرپرست فعالیت کند.
وی با توجه به قانون منع اشتغال به کار بازنشستگان یا قانون بند ب ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه اعلام کرد: چنانچه وی از استثناء های مندرج در قانون نباشد، مطابق تبصره سوم ماده واحده، جواز استمرار خدمت ایشان صرفاً محدود به ۱۶ مرداد ماه بوده و وزارت علوم موظف به قطع همکاری در فرصت قانونی بوده است،  مزید بر آن اگر از مشمولان بند ب ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه کشور نیز باشد باید موضوع بکارگیری ایشان به تصویب هیات امنا دانشگاه علمی کاربردی برسد که چنین مصوبه ای تاکنون نداشته اند.