سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران-ایرنا- معاون سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کابردی گفت: ششم مردادماه آخرین مهلت فرایند انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه دانشگاه علمی کاربری است.

پی اچ دی آزمون : به گزارش روز یکشنبه ایرنا، محمدعلایی نوین با اعلام این خبر افزود: بر اساس ماده ۶ شیوه نامه اجرایی انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه و بر اساس برنامه کلی زمان بندی فرایند انتخاب، مراکز آموزشی باید تا ۱۵ تیرماه مدارک دانشجویان متقاضی را در کمیته علمی تخصصی بررسی و مدارک آنان را به واحدهای استانی ارسال کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، وی افزود: واحدهای استانی پس از تشکیل کمیته علمی تخصصی باید مدارک ارسال شده از سوی مراکز آموزشی را از ۲۷ تیرماه تا شش مرداد ماه بررسی کرده و پس از تائید در شورا تخصصی دانشجویی استانی نسبت به ارسال مدارک دانشجویان مذکور به سازمان مرکزی دانشگاه اقدام کنند.