سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه دانشگاه جامع علمی کابردی گفت: ششم مردادماه آخرین مهلت فرایند انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه دانشگاه علمی کاربری است.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا،دکتر علایی نوین با اعلام خبر فوق افزود: طبق ماده ۶ شیوه نامه اجرایی انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه و بر اساس برنامه کلی زمان بندی فرایند انتخاب، مراکز آموزشی باید تا ۱۵ تیرماه  مدارک دانشجویان متقاضی را در کمیته علمی تخصصی بررسی و مدارک ایشان را به واحدهای استانی ارسال نمایند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، وی افزود: واحدهای استانی پس از تشکیل کمیته علمی تخصصی باید مدارک ارسال شده از سوی مراکز آموزشی را از ۲۷ تیرماه تا ۶ مرداد ماه  بررسی نموده و پس از تائید در شورا تخصصی دانشجویی استانی نسبت به ارسال مدارک دانشجویان مذکور به سازمان مرکزی دانشگاه اقدام نمایند.