دانشگاه آزاد سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه در سال ۹۴ تراز مالی دانشگاه همانند سال ۹۳ مثبت بود، گفت: میزان اندوخته های مثبت دانشگاه افزایش یافته که این افزایش در تکمیل طرح های عمرانی هزینه می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، حمید میرزاده در یازدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی در استان کرمان گفت: اقدامات بسیار مفیدی در واحدهای سطح استان انجام شده و این موضوع نشان دهنده این است که تفویض اختیار می تواند بسیار موثر باشد.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در گذشته ۵۳ درصد بار آموزش عالی را بر دوش داشته است، افزود: ‌امروز این میزان به ۳۷ درصد رسیده است.

رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه توسعه کیفی واحدهای این دانشگاه بر محور جذب اساتید توانمند خواهد بود، گفت: از روسای واحدهای استانی درخواست داریم در این زمینه با جدیت عمل کنند.

میرزاده با اشاره به اینکه طرح های نیمه تمام عمرانی دانشگاه در حال اتمام هستند، اظهار داشت:‌ از ۲میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع طرح عمرانی نیمه تمام، یک میلیون و ۸۰۰ هزار مترمربع آن به اتمام رسیده و مابقی طی امسال و سال آینده به بهره برداری می رسد و پس از آن، ما هیچ طرح عمرانی ناتمام بالای ۳۰ درصد نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی برای بقا و اثربخشی خود در توسعه اجتماعی و فرهنگی، برنامه ریزی استراتژیک دارد، گفت: این برنامه به تصویب هیات امنای استان ها و هیات امنای مرکزی دانشگاه رسیده و براساس دو برش سال های ۹۵ تا ۹۹ و ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ پیش می رود و به شکل برنامه آمایش دانشگاه آزاد اسلامی در ۳۱ برش استان در دستورکار ستاد نقشه جامع علمی کشور است.

رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به تاسیس بیمارستان با مشارکت این دانشگاه و وزارت بهداشت و درمان گفت: خوشبختانه مقرر شد یک بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی در استان کرمان ساخته شود. این بیمارستان برای آموزش پزشکی استان به شدت موردنیاز منطقه است.