سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، با بیان اینکه رویه جاری و اقتضائات قانون وزارت علوم بر اختیار جابجایی روسای دانشگاه ها و سپس تنفیذ شورای عالی انقلاب فرهنگی است، افزود: اتفاقی که در دانشگاه جامع علمی و کاربردی افتاده در همین راستا است.

محمد روشن در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابقای محمد اخباری، رئیس سابق دانشگاه جامع علمی کاربردی در این دانشگاه نیست، افزود: بر اساس مصوبه‌ی ۱۵۷ تاریخ ۲۸تیرماه سال ۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هنگامی که وزیر بهداشت و وزیر علوم رئیس دانشگاهی را عزل می‌کنند باید مراتب را به استحضار رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی که همان ریاست جمهوری است برسانند.

وی ادامه داد: در واقع هرگاه وزرای علوم و بهداشت بر اساس معیارهای مشخص نسبت به عملکرد رئیس دانشگاه یا موسسه‌ی آموزش عالی ناراضی باشند باید فرد مناسب دیگری را جایگزین فرد مذکور نمایند.

معاون حقوقی و  امور مجلس وزیر علوم ادامه داد: ماده‌ی ۲ قانون، اهداف، وظایف، اختیارات و تشکیلات وزارت علوم مصوب ۱۳۸۳ وزیر علوم اداره‌ی امور دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را به عهده دارد و بر اساس قسمت‌های ۵ و ۶ نظارت بر فعالیت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، ارزیابی مستمر هرگونه واحد آموزش عالی یا موسسه تحقیقاتی اعم از دولتی و غیردولتی و جلوگیری از ادامه‌ی فعالیت، تعلیق فعالیت، انحلال و … برعهده‌ی وزیر علوم است و بر اساس تبصره‌ی ذیل قسمت ۹ این ماده انتصاب و تأیید روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌پذیرد.

روشن با تأکید بر اینکه تغییر روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از طریق شورای انقلاب فرهنگی به استحضار رئیس جمهور می‌رسد گفت: بر اساس حکمی که از سوی دیوان عدالت دریافت‌ کرده‌ایم سرپرست دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، مجاز به ادامه‌ی کار خود است و زمانی که این موضوع در جلسه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح شود، مخالفت یا موافقت رئیس جمهور مشخص می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع که رئیس سابق دانشگاه جامع علمی‌کاربردی به دلیل مقابله با تخلفات مالی برکنار شده است، صحت دارد گفت: این یک ادعا است.