سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران – ایرنا – همکاری های علمی و آموزشی میان دانشگاه تهران و دانشگاه های استرالیا گسترش می یابد.

پی اچ دی آزمون : به گزارش ایرنا از روابط عمومی دانشگاه تهران، کریس بندی مسئول اجرایی توسعه بازارهای نوظهور کمیسیون بازرگانی استرالیا با عبدالمجید اسکندری مدیرکل برنامه ریزی و همکاری های بین المللی دانشگاه تهران دیدار و گفت وگو کرد.
مسئول اجرایی توسعه بازارهای نوظهور کمیسیون بازرگانی استرالیا در این دیدار از استقرار نماینده علمی استرالیا در سفارت این کشور در تهران، برای تسریع و تسهیل در روند تبادل استاد و دانشجو و برنامه های مشترک آموزشی و دانشگاهی و آغاز فعالیت مجدد بخش بازرگانی سفارت استرالیا در تهران خبر داد.
دو طرف ضمن بررسی سوابق همکاری های علمی میان دانشگاه های استرالیا و دانشگاه تهران، به گسترش زمینه های همکاری برای رفع چالش های فعلی دو کشور از جمله آب، انرژی، محیط زیست و نیز مدیریت آموزشی در چهارچوب همکاری های علمی تأکید کردند.
همچنین در این نشست، ایجاد زمینه های ارتباط میان دبیرخانه دانشگاه های برتر ایران و هشت دانشگاه برتر استرالیا مورد بررسی قرار گرفت.