سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – محققان موسسه فناور توکیو یک اسکلت رباتیک طراحی کرده‌اند که با استفاده از عضلات شبه انسانی حرکت می‌کند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا به نقل از گیزمودو، مفاصل این ربات با بافت‌های عضلانی میکرورشته‌ای به هم متصل شده‌اند و دقیقا مانند نمونه واقعی منبسط و منقبض می‌شوند.

در واقع این ربات به میزان مشابه انسان در پاهایش ماهیچه دارد. البته این ماهیچه‌ها در حالت کنونی از قدرت زیادی برخوردار نیستند و با وجود اینکه قادرند حرکات نرم را با کمک چند رشته انجام دهند، اما این اسکلت برای راه رفتن به کمک نیاز دارد.

این اسکلت رباتیک می‌تواند بازوها و همچنین فک خود را با کمک الیاف عضلانی حرکت دهد. این امر بدان معنی است که ربات مذکور می‌تواند حرکات ظریفتری را انجام دهد.