دانشگاه علمی کاربردی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس سابق دانشگاه علمی کاربردی گفت: درخصوص حکم عزل وی از ریاست این دانشگاه به دیوان محاسبات اداری شکایت کردم و این دیوان حکم به باطل شدن حکم سرپرست جدید این دانشگاه داده است.

محمد اخباری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از اطلاع از برکناری خود از ریاست دانشگاه علمی کاربردی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و پس از بررسی موضوع این دیوان، حکم به ابطال سرپرستی محمدحسین امید برای این دانشگاه داده است.

وی افزود: براساس این حکم سرپرست محمد حسین امید در دانشگاه علمی کاربردی به پایان رسیده و من مجددا باید به دانشگاه باز گردم.

رئیس سابق دانشگاه علمی کاربردی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه من در دوره مسئولیتم توان مند عمل کرده، با فساد مبارزه کردم و اقدامات عقب افتاده مربوط به اهداف دانشگاه را اجرایی کردم بنابراین درخصوص حکم برکناری ام به دیوان عدالت اداری شکایت کردم و این مرجع قانونی به شکایت من رسیدگی کرد.