حوزه علوم اسلامی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون جهاد علمی و فرهنگی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان از ساماندهی دانشجویان مستعد جهاد علمی و فرهنگی حوزه های علوم اسلامی دانشگاهی خبر داد.

امین جلال منش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست گروه های جهادی حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان گفت: نشست نمایندگان معرفت جویان حوزه‌های علوم اسلامی دانشگاهیان از سراسر کشور ۲۵ تا ۲۹ مرداد در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.

وی ادامه داد: اعضای شورای معرفت جویان حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان که در شکل گیری حرکت جهاد علمی و فرهنگی نقش موثری دارند، از ۴۰ دانشگاه مادر کشور در این نشست حضور خواهند داشت.

معاون جهاد علمی و فرهنگی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان هدف از برگزاری این نشست را ساماندهی و سازمان دهی دانشجویان مستعد جهاد علمی و فرهنگی در مراکز و حوزه های علوم اسلامی عنوان کرد که در پیشبرد نقشه معماری حضور معرفت جویان در حرکت های جهاد علمی و فرهنگی نقش تعیین کننده و موثری دارند.

وی با بیان اینکه این گروه های جهادی به صورت خودجوش تشکیل می شوند افزود: حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان یک نظام تربیتی و آموزشی است که رکن سوم آن مربوط به معرفت و مهارت افزایی دانشگاهیان در راستای انجام یک حرکت جهاد علمی و فرهنگی است.

جلال منش افزود: دانشجویان فعال در گروه‌های جهادی، خود رکن تربیتی هستند که دانشجویان دیگر را برای حضور دراین گروه ها کمک و راهنمایی می کنند.

وی ادامه داد: درحال حاضر بیش از ۲۵۰ گروه جهادی در مراکز حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان ایجاد شده است که امسال در بخشی از این نشست از گروه های فعال و موفق تقدیر خواهد شد.