سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – صندوق نوآوری و شکوفایی با تغییر نرخ سود تسهیلات، نرخ سود تسهیلات این صندوق را از ۱۲ درصد به ۱۱ درصد کاهش داد.

بودجه پژوهشی تحقیقات تسهیلات

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، با توجه به مصوبه اخیر بانک‌های کشور و شورای پول و اعتبار در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات و با در نظر گرفتن مواد آیین‌نامه اجرایی صندوق نوآوری و شکوفایی نرخ سود تسهیلات را بر طبق مصوبه هیأت عامل کاهش داد.

طبق این مصوبه در کلیه قراردادهای قبلی صندوق، در صورت خوش حسابی در بازپرداخت، موفقیت در اجرای طرح و رعایت شرایط ضمن قرارداد، متقاضیان در انتهای دوره بازپرداخت می‌توانند درخواست اعمال کاهش نرخ کنند که به این ترتیب کلیه طرح‌های قبلی با رعایت شرایط یادشده امکان استفاده از نرخ ۱۱ درصد را خواهند داشت.

کاهش نرخ سود تسهیلات مناطق محروم ۲ درصد پایین‌تر از نرخ معمول از سوی هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب شده است.

به این ترتیب کاهش نرخ سود قرارداد تسهیلات شرکت‌های حائز شرایط در مناطق یاد شده تا ۹ درصد قابل انجام است. تصمیم یادشده در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان مستقر در این مناطق و با مصوبه هیات امنا اتخاذ شده است.

تصمیم‌های ذکر  شده در راستای دستیابی به اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی برای تقویت تولید و به ویژه تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی اتخاذ و اجرایی شده است.

همچنین بر اساس مصوبه هیات امنا سقف تسهیلات بلندمدت از ۲۰ میلیارد تومان به ۳۰ میلیارد تومان، سقف تسهیلات سرمایه در گردش از ۲ میلیارد تومان به ۵ میلیارد تومان و سقف صدور ضمانت‌نامه از یک میلیارد تومان به ۳۰ میلیارد تومان رسید.

بر اساس مصوبه هیات امنا به عنوان یک خدمت جدید و به منظور ارائه خدمات به شرکت‌های شتاب دهنده سقف تسهیلاتی ۵ میلیارد تومانی مصوب شده است.

شرکت‌های شتاب دهنده در نظام تجاری سازی و حمایت از توسعه فناوری در شرکت‌های دانش بنیان، وظیفه حمایت از شرکت‌های نوپا و تقویت آنها و تکمیل زنجیره ایده تا بازار را بر عهده دارند.