سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – سومین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در عمران، معماری و مدیریت شهری، ۲۶ شهریور ماه امسال در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.

مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار ایسنا، پروفسور احمد پوراحمد از دانشگاه تهران، پروفسور امیرالدین صدرنژاد از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، پروفسور وحید نورانی از دانشگاه تبریز، پروفسور مهدی قمشی از دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر سید حسین هاشمی استاندار تهران، دکتر اکبر ترکان مشاور رییس جمهور، علیرضا محجوب نماینده مردم تهران و دبیر کل خانه کارگر سخنرانان کلیدی این کنفرانس هستند.

شهرسازی، مهندسی عمران، مدیریت و برنامه‌ریزی شهری، مهندسی معماری، گردشگری و محیط زیست، محیط زیست شهری از جمله محورهای مورد ارائه در این کنفرانس بین‌المللی محسوب می‌شوند.

محور شهرسازی، بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی، شهرسازی نوین و توسعه پایدار، سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار، ناپایداری شهر و عوامل موثر، شناخت موانع و محدودیتها و شاخص‌های توسعه شهری، حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری، شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر، تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران، توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری، کاربرد فناوری‌های نوین در توسعه شهری، الگوهای معماری وشهرسازی بومی و اقلیمی، المان‌های شهری و محورهای مرتبط، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و شهری، طراحی شهری، نماهای شهری و امنیت روانی، مشارکت در امور شهری، بهسازی و نوسازی شهری، ساختمان‌های هوشمند و کاربرد فناوری‌های نوین، سایر ایده‌های نوین در شهرسازی و توسعه پایدار، بافت ‌های تاریخی، جغرافیا، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، بهسازی آثار تاریخی، جغرافیا،تغییرات آب وهوایی،شهرسازی پایدار، علوم جغرافیایی ومدیریت شهری، نوسازی شهری، کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درشهرسازی، بازسازی بافت تاریخی و تمام موضوعات مرتبط با مهندسی شهرسازی را شامل می‌شود.

 محور مهندسی عمران شامل مهندسی زلزله، مهندسی مدیریت ساخت، مهندسی آب و مدیریت منابع آب، مهندسی آب وفاضلاب، مهندسی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی، مهندسی سازه‌های بتنی و فولادی، مهندسی حمل و نقل و ترافیک، مهندسی مکانیک خاک وپی، مهندسی راه و ترابری، مهندسی نقشه‌ برداری، مهندسی محیط زیست، مهندسی سنجش از دور، مهندسی ساختمان، مهندسی شهرسازی، مهندسی عمران و آبادانی و تمام موضوعات مرتبط با مهندسی عمران»است.

مدیریت و برنامه‌ریزی شهری موارد فرهنگ شهرنشینی، شهروند و حقوق شهروندی، تعامل در فضای شهری، روانشناسی محیطی، شهر و حقوق شهروندی، طراحی وفضاهای شهری، برنامه‌ریزی کالبدی شهری، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و شهری، مدیریت شهری، برنامه‌های توسعه شهری، مدیریت پروژه‌های شهری، مدیریت بحران، مشارکت در امور شهری، گردشگری شهری، ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری، بهسازی و نوسازی شهری، نماهای شهری، کاربرد فناوری‌های نوین در توسعه شهری، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها، آمایش شهری، الگوهای توسعه شهری، زیرساختهای شهری، شریان‌های حیاتی شهری و ابزارهای توسعه شهری و تمام موضوعات مرتبط با مدیریت و برنامه‌ریزی شهری را شامل می‌شود.

محور مهندسی معماری شامل مصالح و فناوری‌های نوین در معماری، معماری و هویت شهری، معماری پایدار، روش‌ها و فناوری‌های نو در در معماری،  انرژی‌های نو در معماری، سبک شناسی معماری، معماری خیابانی، تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری، گرافیک شهری، معماری ومحیط زیست، معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند، معماری، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی، مفهوم شناسی معماری و شهرسازی معاصر،  معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند، معماری، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی، الگوهای معماری بومی، معماری منظر، بوم‌شناسی، زیبایی شناسی در معماری، شاخص‌های ‌شهر پایدار، مرمت شهری، الگوهای ساخت و ساز پایدار، معماری بومی و تمام موضوعات مرتبط با مهندسی معماری است.

محور گردشگری و محیط زیست نیز نقش فناوری‌های نوین و انرژی‌های پاک در سیستم‌های مدیریت هوشمند ساختمان، پایش و کنترل مصرف انرژی و ارائه راهکارهای بازگشت سرمایه، استانداردهای کنترل مدیریت ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی، دورنمای بلندمدت فناوری‌های انرژی در توسعه پایدار، سایر ایده‌های نوین در جهت حفاظت از محیط زیست، معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی،  ارزش‌ها، مبانی و مفاهیم معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی، مفهوم شهر ایرانی- اسلامی (شاخص‌ها و معیارها)، نمودهای معماری و شهرسازی سنتی اسلامی در معماری شهرهای ایرانی، جایگاه معماری و شهرسازی اسلامی در جهان معاصر،  فرهنگ و هویت در معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی، مصادیق و الگوهای معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی در عصر امروز، توسعه پایدار و شهر اسلامی، مبانی و مفاهیم توسعه پایدار در شهر ایرانی- اسلامی، هویت اسلامی و نقش آن در توسعه پایدار شهری،‌ جایگاه فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در شهرهای ایرانی- اسلامی، الگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهر ایرانی- اسلامی، کاربرد فناوری‌های نوین در توسعه شهرهای پایدار، گردشگری و توسعه پایدار در شهر ایرانی- اسلامی، محیط زیست و توسعه پایدار در شهر ایرانی- اسلامی، دستیابی به الگوهای ساخت وساز پایدار با بکارگیری ساختمایه‌های بومی، مدیریت حمل‌ونقل و توسعه شهری در شهرهای ایران، مدیریت بحران و توسعه شهری در شهرهای ایران و تمام موضوعات مرتبط با گردشگری و محیط زیست را شامل می‌شود.

محیط زیست شهری نیز شامل موارد محیط زیست و انواع آلودگی‌ها، مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها و روستاها، برنامه‌ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری، جنگلها،فضای سبزشهری ومحیط زیست پایدار، شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن، کاربرد فناوری‌های نوین در پایش و حذف آلاینده‌های محیط زیست، شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست،‌ فضای سبز و محیط زیست شهری، مسائل محیط زیست کلان شهرها، اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها، شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست،‌ اثرات و روش‌های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها، اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها، مدیریت پسماند در شهرها، مدیریت حیات وحش شهری، مدیریت فضای سبز و محیط زیست شهری،‌ ایمنی، بهداشت و محیط زیست شهری، نانو ومحیط زیست، روش‌های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست، فناوری‌های نوین و محیط زیست شهری، حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن، کاربرد GIS در شناسایی و پهنه‌بندی آلاینده‌های محیط زیستی،  تغییر اقلیم ومحیط زیست، مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری، ساختمان‌های سبز انرژی‌های پاک ومحیط زیست پایدار و تمام موضوعات مرتبط با محیط زیست شهری است.

بر اساس اعلام دبیرخانه همایش، 26 مرداد ماه آخرین مهلت ارسال مقالات است.

بر اساس این گزارش، علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی http://upue3.ir/fa/ مراجعه کنند.