دانشجو. دانشگاه سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – دانشجویان و اعضای شوراهای صنفی دانشگاه ها به عدم بروز رسانی آیین نامه های مربوط به امور صنفی و رفاهی دانشجویان در سایت صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعتراض کردند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، تعدادی از دانشجویان و اعضای شوراهای صنفی دانشگاه های کشور معتقدند از سال تابستان سال گذشته که سایت اینترنتی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تغییر کرده است، بخشنامه ها، قوانین و نحوه اجرای آنها در این سایت به روز رسانی نمی شود.

دانشجویان معتقدند در سایت اینترنتی قبلی ‌صندوق رفاه دانشجویان بسیاری از قوانین و بخش‌نامه‌های مربوط به امور رفاهی و صنفی دانشجویان بارگذاری می شد و آنها ‌می‌توانستند این بخش‌نامه‌ها را مشاهده و نحوه اجرای آنها در دانشگاه ها را مقایسه و ارزیابی کنند که این روند شرایط حداقلی برای نظارت بر ‌عملکرد مسئولان دانشگاه درخصوص اجرای آیین نامه ها به وجود می آورد.

این درحالی است که در سایت جدید صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم بخش نامه های قبلی و فعلی مربوط به امور صنفی و رفاهی دانشجویان بارگذاری نشده است.

به گفته این دانشجویان، در جلسات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم قوانین مختلفی برای دانشجویان مصوب می شود که جزئیات آنها برای داشنجویان به طور کامل اطلاع رسانی نمی شود و دانشجویان پس از تاثیر این قوانین بر زندگی خود از نحوه اجرای آنها مطلع می شوند.