سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) درباره جایگاه بین المللی ۱۱ دانشگاه برتر کشور در حوزه علوم زندگی و زمین توضیحاتی ارائه داد.
محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بررسی وضعیت ۱۱ دانشگاه کشور در رتبه بندی لایدن سال ۲۰۱۶ حوزه علوم زندگی و زمین نشان می دهد که از لحاظ کمیت تولید علم برتر دانشگاه تهران در جایگاه ۸۴ دنیا قرار دارد. همچنین دانشگاه تهران در بخش مشارکت های بین دانشگاهی و بین المللی نیز با کسب رتبه ۱۰۹ و ۱۶۲ دنیا در صدر دانشگاه های کشور و در جایگاه مطلوبی در سطح بین الملل قرار گرفته است.
دهقانی اظهار داشت: داده های رتبه بندی لایدن تماما از پایگاه استنادی تامسون رویترز وب آو ساینس (آی.اس.آی) استخراج می شود، اما فقط مجلات هسته در این پایگاه مورد استفاده قرار گرفته که شامل ۷۵ درصد از مجلات برتر آی.اس.آی می شود. کمیت تولید علم براساس یک درصد،۱۰درصد و ۵۰ درصد برتر با توجه به تعداد استنادهای دریافتی مدارک یا همان اثرگذاری آن ها انتخاب می شوند. بدین ترتیب مقالات بر حسب تعداد استنادهای دریافتی مرتب سازی و سپس انتخاب می شوند.
سپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ادامه داد: حوزه علوم زندگی و زمین ۳۹ رشته مختلف را شامل می شود که عمدتا شامل علوم کشاورزی، گیاهی، محیط، رفتار، زیست شناسی، بوم شناسی، مهندسی محیط، علوم و فناوری تغذیه، شیلات، جنگلداری، زمین شناسی، باغبانی، میکروبیولوژی، کانی شناسی، قارچ شناسی، اقیانوس شناسی، جانورشناسی، دامپزشکی و منابع آب است.
وی اعلام کرد: دانشگاه لایدن شاخص های مختلفی را مورد سنجش قرار می دهد که عمده ترین آن ها شاخص کیفیت یا همان اثرگذاری و همچنین دیپلماسی علمی هستند. از شاخص کیفیت میتوان با عنوان کمیت تولید علم برتر نیز یاد کرد که در این زمینه دانشگاه لایدن کمیت تولید علم هر دانشگاه را در طبقات یک درصد برتر، ۱۰ درصد برتر و ۵۰ درصد برتر قرار می دهد.
دهقانی افزود: در رتبه بندی لایدن سال ۲۰۱۶حوزه علوم زندگی و زمین دانشگاه های تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان و تبریز نیز در دسته ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند. این دانشگاه ها به ترتیب رتبه های ۳۰۶، ۳۲۵، ۳۹۰، ۴۳۲ و ۴۹۵ دنیا را کسب کردند. همچنین دانشگاه های علوم پزشکی تهران، صنعتی امیرکبیر، شهید بهشتی، علم و صنعت ایران و اصفهان نیز به ترتیب رتبه های ۶۰۳، ۶۱۱، ۷۱۴، ۷۱۵ و ۷۲۴ دنیا را کسب کردند.
جایگاه بین المللی 11 دانشگاه برتر کشور در حوزه علوم زندگی و زمین/ دانشگاه تهران در جایگاه 84 دنیا
سرپرست ISC گفت: یک نظام رتبه بندی بیش از هر چیز ابزاری برای تعیین نقاط قوت و ضعف دانشگاه ها است. نگاهی به وضعیت رتبه دانشگاه های کشور در نظام رتبه بندی لایدن نشان می دهد هر چند نسبت به سال های گذشته تعداد دانشگاه های کشور در نظام رتبه بندی لایدن افزایش یافته و دانشگاه های کشور در مسیر ارتقا کیفیت تولید ات علمی قرار گرفته اند( بنحوی که در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ بیشترین میزان رشد در تولید علم برتر از آن جمهوری اسلامی ایران شده است)، اما رتبه دانشگاه های کشور در کمیت تولید علم یک درصد، ۱۰ درصد و ۵۰ درصد برتر پایین تر از رتبه کلی تولید علم برتر کشور است که نشان از نیاز به توجه بیشتر به کیفیت تولیدات علمی کشور دارد. این مسئله در خصوص دیپلماسی علمی نیز صادق است.
وی افزود: در حوزه علوم زندگی و زمین دانشگاه علم و صنعت ایران سهم بیشتری از کل تولید علمش در رده کمیت علم برتر یک درصد، ۱۰ درصد و ۵۰ درصد برتر قرار گرفته و این شاخص یک شاخص نسبی است و نشان می دهد که چه سهمی از کل تولید علم دانشگاه در کدام طبقه قرار گرفته است. حدود ۲درصد از کل تولید علم دانشگاه علم صنعت در حوزه علوم زندگی و زمین در زمره تولیدات علمی یک درصد برتر دنیا قرار گرفته است. ۱۰درصد این تولیدات در زمره مقالات ۱۰ درصد برتر دنیا قرار گرفته و ۴۴درصد این تولیدات در زمره مقالات ۵۰ درصد برتر دنیا قرار دارد.
جایگاه بین المللی 11 دانشگاه برتر کشور در حوزه علوم زندگی و زمین/ دانشگاه تهران در جایگاه 84 دنیا