سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران- ایرنا- سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با بیان اینکه دانشگاه تهران به لحاظ تولید علم در حوزه علوم زندگی و زمین در جایگاه ۸۴ دنیا قرار گرفته است، از حضور پنج دانشگاه دیگر کشور در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان در این حوزه خبر داد.

پی اچ دی آزمون : به گزارش ایرنا از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر ‘محمدجواد دهقانی’ در تشریح نتایج بررسی وضعیت دانشگاههای جهان در رتبه بندی لایدن سال ۲۰۱۶ حوزه علوم زندگی و زمین گفت: این نتایج نشان می دهد که از لحاظ کمیت تولید علم برتر دانشگاه تهران در جایگاه ۸۴ دنیا قرار دارد، همچنین دانشگاه تهران در بخش مشارکت های بین دانشگاهی و بین المللی نیز با کسب رتبه ۱۰۹ و ۱۶۲ دنیا در صدر دانشگاه های کشور و در جایگاه مطلوبی در سطح بین الملل قرار گرفته است.
دهقانی افزود: تمام داده های رتبه بندی لایدن از پایگاه استنادی تامسون رویترز وب آو ساینس (آی.اس.آی) استخراج می شود اما فقط مجلات هسته در این پایگاه مورد استفاده قرار گرفته که شامل ۷۵ درصد از مجلات برتر آی.اس.آی می شود.
وی یادآور شد: در رتبه بندی لایدن، کمیت تولید علم براساس یک درصد، ۱۰درصد و ۵۰ درصد برتر با توجه به تعداد استنادهای دریافتی مدارک یا همان اثرگذاری آنها انتخاب می شود به این ترتیب مقالات بر حسب تعداد استنادهای دریافتی مرتب سازی و سپس انتخاب می شوند.
سپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) خاطرنشان کرد: حوزه علوم زندگی و زمین ۳۹ رشته مختلف را دربر می گیرد که عمدتا شامل علوم کشاورزی، گیاهی، محیط ، رفتار، زیست شناسی، بوم شناسی، مهندسی محیط ، علوم و فناوری تغذیه، شیلات، جنگلداری، زمین شناسی، باغبانی، میکروبیولوژی، کانی شناسی، قارچ شناسی، اقیانوس شناسی، جانورشناسی، دامپزشکی و منابع آب می شود.
وی بیان داشت: دانشگاه لایدن شاخص های مختلفی را مورد سنجش قرار می دهد که عمده ترین آنها شاخص کیفیت یا همان اثرگذاری و همچنین دیپلماسی علمی هستند و از شاخص کیفیت می توان با عنوان کمیت تولید علم برتر نیز یاد کرد که در این زمینه، لایدن کمیت تولید علم هر دانشگاه را در طبقات یک درصد برتر، ۱۰ درصد برتر و ۵۰ درصد برتر قرار می دهد.
دهقانی ادامه داد: در رتبه بندی لایدن سال ۲۰۱۶ حوزه علوم زندگی و زمین دانشگاه های تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان و تبریز نیز در دسته ۵۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند و به ترتیب رتبه های ۳۰۶، ۳۲۵، ۳۹۰، ۴۳۲ و ۴۹۵ دنیا را کسب کردند.
به گفته وی همچنین دانشگاه های علوم پزشکی تهران، صنعتی امیرکبیر، شهید بهشتی، علم و صنعت ایران و اصفهان نیز به ترتیب رتبه های ۶۰۳، ۶۱۱، ۷۱۴، ۷۱۵ و ۷۲۴ دنیا را کسب کردند.
سرپرست ISC با تاکید براینکه یک نظام رتبه بندی بیش از هر چیز ابزاری برای تعیین نقاط قوت و ضعف دانشگاه ها است، گفت: نگاهی به وضعیت رتبه دانشگاه های کشور در نظام رتبه بندی لایدن نشان می دهد هر چند نسبت به سال های گذشته تعداد دانشگاه های کشور در نظام رتبه بندی لایدن افزایش یافته است و هر چند که دانشگاه های کشور در مسیر ارتقای کیفیت تولیدات علمی قرار گرفته اند به نحوی که در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ بیشترین میزان رشد در تولید علم برتر از آن جمهوری اسلامی ایران شده است، اما رتبه دانشگاه های کشور در کمیت تولید علم یک درصد، ۱۰ درصد و ۵۰ درصد برتر پایین تر از رتبه کلی تولید علم برتر کشور است که نشان از نیاز به توجه بیشتر به کیفیت تولیدات علمی کشور دارد و این مساله در خصوص دیپلماسی علمی نیز صادق است.
وی افزود: در حوزه علوم زندگی و زمین دانشگاه علم و صنعت ایران سهم بیشتری از کل تولید علمش در رده کمیت علم برتر یک درصد، ۱۰ درصد و ۵۰ درصد برتر قرار گرفته است و این شاخص یک شاخص نسبی است و نشان می دهد که چه سهمی از کل تولید علم دانشگاه در کدام طبقه قرار گرفته است.
دهقانی اظهار داشت: حدود ۲ درصد از کل تولید علم دانشگاه علم و صنعت ایران در حوزه علوم زندگی و زمین در زمره تولیدات علمی یک درصد برتر دنیا، ۱۰ درصد این تولیدات در زمره مقالات ۱۰ درصد برتر و ۴۴ درصد آنها در زمره مقالات ۵۰ درصد برتر دنیا قرار گرفته است.
علمی**۱۰۵۵**۲۰۱۷