دانشگاه علم و صنعت سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت گفت: درحال برنامه ریزی برای راه اندازی رشته های جدید و میان رشته ای در این دانشگاه هستیم.

محسن کلانتر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باتوجه به بازنگری رشته های این دانشگاه برنامه داریم رشته های جدید میان رشته ای را در این دانشگاه راه اندازی کنیم که زیرساخت لازم برای این امر نیز فراهم خواهد شد.

وی افزود: درحال مطالعه برای راه اندازی رشته های میان رشته ای در این دانشگاه هستیم تا براساس راه اندازی این رشته های جدید بتوانیم روابط بین الملل دانشگاه را نیز در حوزه های مختلف توسعه دهیم.

معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: برنامه داریم برای توسعه فعالیت های آموزشی جدید در دانشگاه اعضای هیات علمی جدید پذیرش کنیم.