سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – تأسیس گروه پژوهشی ایمنی فرایند و مهندسی پدافند غیرعامل صنایع شیمیایی در نشست اخیر شورای دانشگاه تربیت مدرس به تصویب رسید.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، در این نشست موضوع تأسیس گروه پژوهشی ایمنی فرایند و مهندسی پدافند غیر عامل صنایع شیمیایی از سوی دکتر فتح الهی، معاون پژوهشی این دانشگاه مطرح شد.

دکتر فتح‌الهی اظهار کرد: با توجه به نیاز ملی در حوزه ایمنی فرایند صنایع شیمیایی و تاکید دانشکده مهندسی شیمی در اهمیت این موضوع، ایجاد واحد تحقیقاتی مرتبط با ایمنی فرایند و مهندسی پدافند غیر عامل صنایع شیمیایی در دانشگاه پیگیری و اساسنامه گروه پژوهشی تدوین و پس از طرح و تصویب در شورای پژوهشی جهت بررسی و تصویب در شورای دانشگاه مطرح شد.

در ادامه دکتر توفیقی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس با توضیحاتی در خصوص اهداف تاسیس این گروه پژوهشی تصریح کرد: هرگاه صنعتی در صنایع شیمیایی شامل حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و… طراحی می‌شود، تیمی باید آن صنعت را از دو منظر ایمنی فرایند و پدافند غیر عامل مورد بررسی قرار دهد. این تیم تخصصی باید صنعت را تحلیل و نقاط خطرخیز آن را بیان کند و توصیه‌های لازم را به پیمانکار آن صنعت گوشزد کند.

وی افزود: در برخی موارد تیم تخصصی سیستم را آنالیز کرده و نقاط خطرخیز آن را مورد توجه قرار می‌دهد که بخشی از آن قابل پیش‌بینی است؛ اما در برخی موارد با وجود شناسایی خطر، باید برای وقوع خطر و چگونگی اقدام در زمان وقوع حادثه نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد.

وی تاکید کرد: اخیرا صنایع از ارائه خدمات مشاوره‌ای تیم‌های تخصصی با برند دانشگاه‌ها استقبال می‌کنند و این فرصتی برای دانشکده مهندسی شیمی است که بتواند در این زمینه با توجه به آسیب‌پذیری پروژه‌هایی که در صنعت وجود دارد،  ‌فعالیت کند.

دکتر توفیقی همچنین توسعه و گسترش پژوهش در زمینه تفکر راهبردی و سیاست‌های کلان ملی در زمینه ایمنی فرایند و مهندسی پدافند غیرعامل، زمینه‌سازی مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی مذکور و مرتبط، برقراری و گسترش ارتباط میان دانشگاه و صنعت و ایجاد هماهنگی و انسجام در فعالیت‌های مذکور و کمک به تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطوح ملی و منطقه‌ای را از جمله اهداف این گروه پژوهشی عنوان کرد.

در ادامه پس از بحث و بررسی اعضای شورا، موضوع تأسیس گروه پژوهشی ایمنی فرایند و مهندسی پدافند غیر عامل صنایع شیمیایی با اکثریت آرا به تصویب رسید.