سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس جدید دانشگاه پیام نور استان قزوین گفت: تغییر رؤسای استانی دانشگاه پیام نور، مستقل از متغیرهای سیاسی و بر اساس تحقق شعار ارتقای کیفیت، مأموریت‌گرایی و کارآفرینی بوده و در راستای مقتضیات دانشگاه و نهایتاً تصمیم ریاست دانشگاه در سازمان مرکزی صورت می‌گیرد.

 سیدرضا مهرنیا در گفت‌وگو با ایسنا ، سطح دانش و آگاهی سیاسی دانشجویان و دانشگاهیان را بسیار بالا توصیف کرد و گفت : شأن دانشگاه پیام نور مبتنی بر تربیت نخبگان مخلص و متعهد انقلابی است. بنابر این تغییر رؤسای استانی صرفاً بر اساس مقتضیات دانشگاه و با هدف پیشبرد اهداف متعالی آموزش عالی کشور صورت گرفته و مستقل از متغیرهای سیاسی است.

وی با اشاره به معارفه خود به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور قزوین اظهار کرد: مجموعه مدیریت دانشگاه پیام نور کاملاً با هم هماهنگ هستند و مصداق این موضوع، همکاری اینجانب با آقای دکتر میزانی در سمت‌های مختلف اجرایی است، بنده به مدت سه سال معاون اجرایی استان و بیش از ۳۰ ماه معاون آموزشی مرکز قزوین بودم، همچنین در ده سال گذشته مسئولیت‌های مختلفی را در حوزه‌های آموزش، پژوهش، بسیج اساتید و امور فرهنگی به عهده داشته‌ام که اغلب آنها با دستور مستقیم و یا توصیه اداری وی صورت گرفته است.

رئیس جدید دانشگاه پیام نور استان قزوین مطرح کرد: از نیمه دوم سال تحصیلی ۱۳۹۴ موضوع تغییر مدیریت در دانشگاه پیام نور استان قزوین مطرح بوده و این امر، فرآیندی شتاب زده و بدون اطلاع مسئولین استان نبوده و تمهیدات آن از چند ماه قبل آغاز شده بود. لذا بحث شتابزدگی در امر تودیع و معارفه صحت ندارد.