سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی با اشاره به راه‌اندازی کلینیک حقوقی در این دانشکده اظهار کرد: راه‌اندازی این کلینیک در راستای رفع نیازهای مشهد است و تا یک ماه آینده مراجعه کننده می‌پذیرد.

جوان جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در ادامه با بیان اینکه یکی از خدمات این کلینیک ارایه مشاوره‌های حقوقی است، گفت: در کنار بحث‌های مشاوره‌ای فعالیتهای پژوهشی حقوقی، بازآموزی دانشجویان و کارکنان حوزه فعالیت‌های حقوقی و قضایی  و… نیز در دستور کار این کلینیک قرار دارد و مشاوره دهندگان این کلینیک اساتید دانشگاه و یا دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی با مسئولیت خود اساتید هستند.

جوان جعفری با اشاره به تعرفه‌های دریافتی این کلینیک برای مشاوره حقوقی عنوان کرد: این تعرفه‌ها کاملا براساس استانداردهای  تعیین شده در قانون دریافت شده و برای دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی نیز تخفیف در نظر گرفته شده است.

رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی با اشاره به کارکردهای دیگر این مرکز تاکید کرد: این کلینیک در خصوص برطرف کردن نیازهای متعدد مراکز دولتی و غیردولتی در حوزه پژوهش‌های کاربردی توسعه‌ای برای آنها فعالیت خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این مرکز به خارج از دانشگاه معطوف است و به نوعی راهبردی برای پاسخ‌گویی به بخشی از نیازهای جامعه به حساب می‌آید. جامعه هدف ما نیازهای حقوقی شهر و کشور است. حتی بخشی از خدمات این کلینیک در سطح بین‌المللی خواهد بود.

جوان جعفری  با اشاره به همکاری سایر مجموعه‌های علمی با این کلینیک، عنوان کرد: منافاتی برای استفاده از اساتید سایر دانشگاه‌ها در این کلینیک وجود ندارد.

رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی تصریح کرد: فعالیت اجرایی این کلینیک آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه آینده این مجموعه برای پذیرش مراجعین آماده شود.