کنکور ، آزمونی است برای دانش آموزانی که قصد دارند تا برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه ها شوند. نتایج این آزمون می تواند نقش موثری بر سرنوشت دانش آموزان داشته باشد. از این رو علاوه بر نگرانی و استرسی که از مدت ها قبل دانش آموزان درگیر آن می شوند ، خانواده های آنان نیز از تاثیر آن بی نصیب نیستند. تا جایی که از ساعات اولیه صبح و بعد از ورود فرزندان خود به جلسه کنکور، ساعت ها پشت درهای حوزه های امتحانی انتظار می کشند و برای قبولی فرزندانشان دعا می کنند. این گزارش از خانواده های دانش آموزان کنکوری است