سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از امضای سه تفاهم‌نامه میان این دانشگاه با شرکت تولید و انتقال آب جنوب‌شرق، شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور و اداره‌کل شیلات استان خبر داد.

دکتر نسرین سخایی در گفت‌وگو با ایسنا، در این خصوص اظهار کرد: تفاهم‌نامه دانشگاه با شرکت‌های تولید و انتقال آب جنوب‌شرق و شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور به‌مدت ۹ سال امضا شده است.

وی ادامه داد: تربیت متخصصان فناوری‌ مختلف صنعت آب، شناسایی نخبگان و پرورش استعدادهای درخشان، حفظ و جذب سرمایه‌های انسانی و حمایت از ایجاد شرکت‌ تازه‌تأسیس و متوسط، اجرای طرح‌های‌ پژوهشی و فناوری در راستای نیازهای کارفرما توسط دانشگاه و انجام طرح‌های پژوهشی سازمان آب و برق استان از سوی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه، تبدیل خوزستان به قطب علم و فناوری صنعت آب و برق کشور و … برخی از اهداف این تفاهم‌نامه‌ها هستند.

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر گفت: همچنین یک تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی پژوهشی، آموزشی و خدماتی بین دانشگاه و اداره‌کل شیلات استان به مدت سه سال امضا شده است.

سخایی در خصوص محورهای همکاری این تفاهم‌نامه، اظهار داشت: اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و انجام خدمات مطالعاتی و امکان‌سنجی موارد نیاز شیلات، برگزاری همایش‌های علمی‌تحقیقاتی مشترک، انجام خدمات مشاوره یا اعمال‌نظر عالی در طرح‌های در دست اقدام شیلات از قبیل بهداشت آبزیان، بهبود کیفیت فناوری، کشت‌های تلفیقی، رسوب‌گذاری نهرها و اسکله‌ها و … استفاده از امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی و کارگاهی متقابل بر اساس ضوابط موجود، برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی مختلف و ارتقاء سطح علمی مدرسان و مربیان آموزشی در بخش شیلات بخشی از محورهای همکاری در نظر گرفته‌شده در این تفاهم‌نامه هستند.