دانشگاه هنر سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه هنر تهران گفت: روز گذشته با شهردار منطقه ۱۲ جلسه ای داشتیم و مشکل زمین های این دانشگاه با این نهاد برطرف شد.

غلامرضا اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق جلسه ای که دیروز برگزار شد، شهرداری منطقه ۱۲ اعلام کرد که اشتباهی رخ داده است و زمین هایی که شهرداری ادعا کرده بود مربوط به این نهاد است در اختیار دانشگاه هنر قرار دارد.

وی افزود: زمین های مربوط به پردیس باغ ملی این دانشگاه به اعلام شهرداری ملک دانشگاه بشمار می رود و با نظر دانشگاه اداره خواهد شد.

رئیس دانشگاه هنر خاطرنشان کرد: باغ ملی این دانشگاه جزء ساختمان های میراث فرهنگی بشمار می رود.

رئیس دانشگاه هنر تهران تاکید کرد: باتوجه به اینکه در گذشته وزارت امور خارجه از این زمین ها استفاده می کرده است بنابراین باید صحبت هایی انجام شود که این وزارتخانه نیز پیشنهادات و تقاضاهای خود را اعلام کند.

اکرمی گفت: البته تاکنون وزارت امور خارجه درخصوص زمین های باغ ملی این دانشگاه موضوعی را مطرح نکرده است.