سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان سمنان بر استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی، آموزشی و مطالعات علمی جهاد دانشگاهی در حوزه‌های تخصصی شرکت آب منطقه‌ای و مسائل مرتبط با آن تأکید کرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، ایرج حیدریان در دیدار با رهایی – رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان – اظهار کرد: شرکت آب منطقه‌ای استان سمنان آمادگی دارد در خصوص همکاری‌های مشترک در حوزه‌های پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و انجام مطالعات علمی در خصوص مسائل تخصصی شرکت آب منطقه‌ای از تمام ظرفیت‌ها، پتانسیل و توانمندی‌های جهاد دانشگاهی استفاده کند.

وی همچنین از فعالیت‌ها و همکاری جهاددانشگاهی استان سمنان با شرکت آب منطقه‌ای سمنان در خصوص اجرای موفق طرح ملی دانش آموزی نجات آب(داناب) و سایر طرح‌ها در زمینه حفاظت از منابع آبهای زیرزمینی تقدیر و تشکر کرد و گفت: خدمات تخصصی و ظرفیت‌های علمی و پژوهشی جهاد دانشگاهی استان سمنان در اجرای موفق طرح‌هایی از این دست موثر بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان سمنان، هوشمندسازی اکثریت چاه‌های آب در این استان خبر داد و تصریح کرد: نصب کنتور هوشمند بر چاه‌ها که از آب‌های زیرزمینی مشروب می‌شوند یکی از موفقیت‌های قابل توجه در استان سمنان است.

رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان نیز در این دیدار با معرفی ظرفیت‌های پژوهشی، فرهنگی و آموزشی جهاد دانشگاهی بر لزوم انجام فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی در راستای آگاه‌سازی جامعه در خصوص وضعیت منابع آب‌های زیرزمینی و ایجاد حساسیت بر آن تأکید کرد.

 رهایی اضافه کرد: با توجه به وضعیت منابع آبی در استان و بحران کمبود آب، استمرار طرح‌های اطلاع‌رسانی، طرح‌های تعادل بخشی و داناب در راستای افزایش آگاهی جامعه در خصوص حفظ و نگهداری از منابع آب های زیرزمینی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: مجموعه جهاد دانشگاهی استان سمنان در حوزه‌های پژوهشی، فرهنگی و آموزشی آماده همکاری و ارائه خدمات تخصصی مرتبط با مسائل تخصصی در زمینه آب با شرکت آب منطقه‌ای سمنان است.