پژوهشگاه علوم انسانی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مدرسه تابستانی «درس گفتارهایی در حقوق شهروندی» ۲۶ تا ۳۰ تیرماه توسط معاونت فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، مدرسه تابستانی یکی از برنامه های رایج در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دنیا است که سالانه به منظور مطالعه عمیق پیرامون یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه آکادمی در دانشگاه ها و مدارس پژوهشی و یا دانش افزایی و ارتقای مهارتی دانشجویان برگزار می شود.

مدرسه های تابستانی یک فرصت برای دانشگاه ها و مرکز پژوهشی فعال است تا اندکی از امور آموزشی و پژوهشی متعارف فاصله گیرند و تا اندازه ای به شراکت در مناقشه های علمی روز مشغول شوند.

بر این اساس یکی از مهم ترین اهداف مدرسه های تابستانی این است که حوزه دانش را از محدوده دانشگاه فراتر می برد و آن را به دایره از نخبگان غیر دانشگاهی نیز گسترش می دهد.

معاونت فرهنگی این پژوهشگاه در نظر دارد تا اولین دوره از مدرسه تابستانی در پژوهشگاه علوم انسانی را با هدف مشارکت در یکی از حوزه های پر چالش روز با عنوان «جستاری بر ابعاد تاریخی، دینی و فلسقی حقوق شهروندی» دنبال کند.

در این مدرسه به موضوعات دیدگاه اسلام و نسبت نصوص تاریخی در اسلام به جایگاه حق شهروندی، رابطه فقه سیاسی شیعه و پذیرش فقهی حق شهروندی از مشروطه تا انقلاب اسلامی، فرایند و چالش های شکل گیری این مفهوم در دوران پسا مشروطه و پسا انقلاب اسلامی، دریافت فهم فلسفی از ماهیت حق شهروندی در جهان معاصر، ارائه تحلیلی جامعه شناختی از بیگانگی ایرانیان با حق شهروندی و همین طور امکان اخلاقی حق شهروندی در جامعه دینی پرداخته خواهد شد.