سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاونت فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوره آموزشی«درس گفتارهایی در حقوق شهروندی» را برگزار می‌ نماید.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مدرسه تابستانی یکی از برنامه های رایج در دانشگاهها و مراکز پژوهشی دنیاست که سالانه به منظور مطالعه عمیق پیرامون یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه آکادمی در دانشگاه ها و مدارس پژوهشی و یا دانش افزایی و ارتقای مهارتی دانشجویان برگزار می شود.

مدرسه های تابستانی نیز یک فرصت برای دانشگاه‌ها و مرکز پژوهشی فعال هستند تا اندکی از امور آموزشی و پژوهشی متعارف فاصله بگیرند و تا اندازه ای به شراکت در مناقشه های علمی روز مشغول شوند. بر این اساس یکی از مهم ترین اهداف مدرسه های تابستانی این است که حوزه دانش را از محدوده دانشگاه فراتر می برد و آن را به دایره از نخبگان غیر دانشگاهی نیز گسترش می دهد.
به همین منظور معاونت فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانیو مطالعات فرهنگی در نظر دارد به منظور ارتقای سهم علمی پژوهشگاه در مناقشه های روز علوم انسانی در کشور، تقریبا برای اولین بار میزبان مدرسه تابستانی باشد.