سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون دانشجویی، فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران از اولویت این دانشگاه برای توسعه خوابگاه‌های متاهلی در برنامه استراتژیک چهار ساله خبر داد.

دکتر فربد عبادی فرد آذر در گفت و گو با ایسنا، با اعلام این مطلب اظهار کرد: خوابگاه متاهلی یکی از امتیازات و امکانات رفاهی دانشجویی در دوران تحصیل است که طبق ضوابط، شرایط و به موجب امتیازات تعیین شده در قبال اخذ تعهد محضری برای مدت معین در اختیار دانشجویان متاهل واجد شرایط قرار می گیرد تا بتوانند با رعایت حقوق دیگران و حفظ مقررات داخلی مدیریت خوابگاه همراه خانواده خود از تسهیلات دانشجویی، فرهنگی، آموزشی، خدماتی، ورزشی و فوق برنامه موجود در آن برخوردار شوند.

وی در ادامه با اشاره به آمار ۶۶۶۹ واحد خوابگاه متاهلی در استان تهران تصریح کرد: با توجه به درخواست دانشجویان در دیدار با مقام معظم رهبری در خصوص مسکن و خوابگاه متاهلین، دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز براین موضوع تاکید دارد چرا که دانشجویان ما آینده سازان این مرز و بوم و عناصر ارزشمندی هستند که آرامش و آسودگی آنان در دوره تحصیل می تواند اثرات ارزشمندی نه تنها در زندگی شخصی، بلکه در وضعیت تحصیل، شغلی و خدمات آتی آن ها به کشور، انقلاب اسلامی و جهان بشریت داشته باشد.

عبادی فرد آذر همچنین تاکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی ایران در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت خود در راستای سیاست های جمعیتی تاکید شده از سوی مقام معظم رهبری در خصوص رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد، به دنبال توسعه خوابگاه متاهلین در این دانشگاه است و در این زمینه سیاست گذاری مشخصی بکار خواهد گرفت.

 معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران در پایان خاطرنشان کرد: این دانشگاه در برنامه استراتژیک چهار ساله خود اولویت ویژه ای برای موضوع خوابگاه متاهلین در نظر گرفته است و خوشبختانه دانشگاه به لحاظ مالی و پشتیبانی مورد حمایت قرار خواهد گرفت. 

انتهای خبر