سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران-ایرنا- برنامه های درسی چهار رشته تحصیلی جدید در شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.

پی اچ دی آزمون : به گزارش روز شنبه ایرنا، در آخرین جلسه شورای عالی برنامه ریزی که به ریاست معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حضور سایر اعضای این شورا برگزار شد، برنامه درسی چهار رشته تحصیلی تصویب شد.
برنامه های درسی دوره کارشناسی پهپاد، کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش جنگ الکترونیک و کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت گرایش آموزش فلسفه به کودکان در هشتصد و هفتاد و پنچمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی تصویب شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این شورا همچنین برنامه درسی دوره کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته اطلاعات و امنیت عمومی را نیز تصویب کرد.