بیمارستان قزوین سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – آئین نامه نظام آموزش مهارتی و حرفه ای وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی به منظور بهره مندی از ظرفیت های دانشگاهها و مراکز آموزشی مستقر در مناطق آمایشی کشور ابلاغ شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت با اعلام این خبر، تربیت نیروی انسانی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه را رسالت اصلی حوزه آموزش وزارت بهداشت برشمرد. 

وی گفت: باتوجه به تغییراتی که در نیازهای سلامت جامعه شاهد آن هستیم قاعدتا این حوزه نیازمند برنامه مدونی است که بتواند اقدامات متولیان آموزش علوم پزشکی کشور را در جهت ارتقای پاسخگویی به این نیازها هدایت کند.

لاریجانی با بیان اینکه برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در راستای ارتقای آموزش نظام سلامت و پاسخگویی به نیازهای جامعه تدوین شده اظهار داشت: برنامه ها در ابعاد مختلف تدوین شده و عمدتا بر ارتقای دوره های دانشگاهی متمرکز است.

وی گفت: حرکت جدید وزارت بهداشت برای گسترش آموزش های مهارتی و حرفه ای در حوزه های مرتبط با سلامت به وسیله کلیه مراکز مرتبط است و هدف گسترش آموزش های حرفه ای در اشتغال زایی کارآمد برای دانش آموختگان این دوره ها است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت توجه به آموزشهای مهارت محور در حوزه سلامت را یکی از محورهای برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برشمرد و گفت: هدف از این برنامه حفظ یکپارچگی آموزش و ارائه خدمات در سطوح مختلف حرفه ای نظام سلامت از پایه تا تخصصی است.

وی به اقدامات صورت گرفته در راستای استقرار نظام آموزشهای مهارتی و حرفه ای در حوزه سلامت طی یک سال گذشته اشاره کرد و ابلاغ اساسنامه نظام اعتباربخشی آموزشی مهارتی و حرفه ای را از جمله اقداماتی برشمرد که در این راستا انجام شده است.

لاریجانی تاکید کرد: مصوبه آمایش سرزمینی در نظام سلامت این بستر را فراهم کرد تا از ظرفیتهای موجود در مناطق آمایشی کشور و مراکز مختلف و دانشگاههای مستقر در این مناطق حداکثر بهره برداری صورت گیرد.

وی افزود: در همین راستا و به منظور توسعه نظام آموزشهای مهارتی و حرفه ای در سطح کشور، آیین نامه نظام آموزش مهارتی و حرفه ای وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی تدوین و پس از موافقت وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی به دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ شد.

معاون وزیر بهداشت ارتقای اثربخشی و توانمندسازی نیروی انسانی درگیر در حوزه سلامت در سطوح مختلف را هدف اصلی این آیین نامه برشمرد و گفت: طبق این آیین نامه لازم است تا دانشگاههای علوم پزشکی نیازهای بومی و ظرفیت های موجود در منطقه خود را رصد کرده و متناسب با این نیازها از ظرفیت موجود جهت گسترش آموزش های مهارتی استفاده کنند.

وی با تاکید بر بهره مندی از تجربیات بین المللی در ارائه آموزش های مهارتی و حرفه ای گفت: امیدواریم با توجه به اقتضائات بومی و منطقه ای و همچنین تجربیات سایر کشورها بسترهای مناسب را برای تحقق اهداف این آئین نامه در کشور فراهم آید و با ترویج فرهنگ کارآفرینی در شاغلین نظام سلامت کشور زمینه های حرکت به سمت دانشگاه هزاره سوم در این نظام ایجاد شود.

لاریجانی اظهار داشت: هدف این آموزش ها رفع نیازهای حوزه سلامت با برگزاری دوره های مرتبط و آموزش های حرفه ای و مهارتی است که می تواند در کلیه دوره های مرتبط تعریف شود. از دانشگاههای علوم پزشکی در همه مناطق آمایشی کشور انتظار می رود که به استانداردهای لازم در آموزش های مهارتی و حرفه ای توجه کنند.