سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت گفت: داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی تا پایان روز شنبه، ۱۹ تیر ماه جاری فرصت دارند در این آزمون انتخاب رشته کنند.

دکتر محمد حسین پور کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام این مطلب اظهارکرد: از بین ۲۰ هزار داوطلب مجاز به انتخاب رشته تاکنون ۱۴ هزار  و ۴۰۰ نفر انتخاب رشته کرده‌اند و داوطلبان تا پایان امشب فرصت دارند در این آزمون انتخاب رشته کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: داوطلبان کارشناسی ارشد پزشکی مجاز به انتخاب رشته می‌توانند با مراجعه به سایت www.sanjeshp.ir تا ١٠٠ اولویت رشته-محل از رشته‌های مجاز مرتبط با رشته اصلی خود را انتخاب کنند.

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در پایان با بیان اینکه حدود ٧٣ درصد داوطلبان شرکت کننده در آزمون ارشد پزشکی امسال خانم‌ها هستند، گفت: از مجموع ٧٣ هزار نفر شرکت کننده در ٧٩ رشته، حدود ۵٣ هزار نفر خانم‌ و مابقی شرکت کنندگان از آقایان بوده‌اند.