سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس دانشگاه تهران گفت: توسعه و رشد دانشگاه‌ها همواره یکی از برنامه‌های اصلی دولت‌ ایران بوده است.

محمود نیلی احمدآبادی رییس دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران پس از پردیس کیش دومین پردیس بین المللی دانشگاه به شمار می رود که از حدود ۱۰ سال پیش با ایجاد واحدهای بین اللملی در دانشگاه تهران در دستور کار قرار گرفت و حتی تاسیس واحدهای بین المللی در لبنان و مالزی هم مطرح شد، در سال ۸۳ نهایتا این پروژه در کیش کلید خورد و در سال ۸۶ هم دانشجو پذیرفت.
وی ادامه داد: در سال ۹۱ پردیس بین الملل دانشگاه در دستور کار نبود؛ موضوع در هیات رییسه این دانشگاه مطرح شد که در آغاز با ایجاد آن مخالفت شد یک توافق نامه برای این طرح به امضا رسید و سرانجام مقدمات کار در سال ۸۶ شروع شد.
رییس دانشگاه تهران گفت: توسعه و رشد دانشگاه‎ها همواره یکی از برنامه های اصلی دانشگاه بوده است. دولت های مختلف همواره با ارایه آمار از افزایش تعداد دانشگاه ها و دانشجویان، خود را موفق تر از دولت های قبلی معرفی کرده اند.
نیلی احمد آبادی در خصوص پذیرش دانشجویان خارجی یادآور شد: هیچ کدام از دانشکده‌ها در این زمینه کوتاهی نکرده بلکه یکسری مشکلات عمومی مثل ویزا گرفتن وجود دارد، ما در حال حاضر تعدادی دانشجوی عراقی را پذیرش کرده‌ایم که در حال اخذ ویزا و انجام تشریفات اداری هستند.