دانشگاه هنر سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه هنر علت ورود ماموران شهرداری به دانشگاه هنر و درگیری با ماموران حراست را توضیح داد.

غلامرضا اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ورود ماموران شهرداری به دانشگاه هنر و درگیری با ماموران حراست را تایید کرده و درباره علت آن افزود: ماموران شهرداری درهفته گذشته مدعی شدند که شهرداری مالک قسمتی از ضلع غربی ساختمان پردیس مرکزی دانشگاه هنر واقع در مجموعه باغ ملی است.

وی ادامه داد: روز دوشنبه و سه شنبه ۱۴ و ۱۵ تیرماه مأموران شهرداری به مسئولان و حراست دانشگاه اعلام می‌کنند که باید قسمتی از ضلع غربی دانشگاه را تخلیه کنند که با مقاومت حراست دانشگاه مواجه  می شوند.

رئیس دانشگاه هنر افزود: برای همین ماموران شهرداری با نیروهای حراست و انتظامات دانشگاه برخورد کرده و نرده های دانشگاه را خراب می کنند.

وی ادامه داد: این مساله یک بحث حقوقی است و می توانیم آن را از طریق حقوقی حل کنیم، بخشی که شهرداری ادعای مالکیت زمینهای دانشگاه را دارد در حالیکه این زمینها تحت مالکیت دانشگاه بوده و سند آن به نام دانشگاه است.

اکرمی افزود: ما در این زمینه با شهردار نیز صحبت کرده ایم تا مساله را مسالمت آمیز حل کنیم و نیاز به برخورد و ایجاد این مشکلات نبود.

وی ادامه داد: متاسفانه ماموران شهرداری وارد محیط دانشگاه شده و مشغول ساخت و ساز بودند که نیروی حراست دانشگاه مانع آنها شد.

رئیس دانشگاه هنر افزود: ضلع غربی ساختمان پردیس مرکزی دانشگاه هنر در واقع اول در اختیار وزارت امور خارجه بود که به عنوان پارکینگ از آن استفاده می کرد، سال گذشته که سند باغ ملی را از ارتش اخذ کردیم به وزارت امور خارجه نیز اعلام کردیم که آن محل را تخلیه کنند، منتظر جواب و گفتگو با وزارت امور خارجه بودیم که شهرداری وارد شد.