کلاس درس سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی دانشگاه قم گفت: درحال برنامه ریزی برای اجرای طرح اساتید مشاوره و فرهنگی برای ارائه خدمات بهتر به دانشجویان هستیم.

رضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه داریم اساتیدی را در این دانشگاه به عنوان اساتید مشاوره و فرهنگی انتخاب کنیم که این اساتید در حوزه های دانشجویی و فرهنگی به دانشجویان راهنمایی های لازم را ارائه کنند.

وی افزود: در این طرح برنامه داریم دانشجویان نیازهای اجتماعی و فرهنگی خود را با همکاری اساتید دانشگاه برطرف کنند و درصورت نیاز بیشتر به مشاوره، دانشجویان به مراکز مشاوره دانشگاه معرفی شوند.

معاون فرهنگی دانشگاه قم خاطرنشان کرد: در این طرح اساتیدی حضور خواهند داشت که مایل به مشارکت در این طرح باشند و شرایط لازم را برای ارائه خدمات مشاوره ای و فرهنگی به دانشجویان داشته باشند.

نوروزی تاکید کرد: با اجرای این طرح برنامه داریم اساتید تنها در حوزه آموزشی و پژوهشی فعالیت نکنند بلکه در مسائل دانشجویی و فرهنگی نیز مشارکت لازم را در محیط دانشگاه داشته باشند.