سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس دانشگاه تهران گفت: تبعیت از قانون را همه ما باید بپذیریم و آن را تجربه کرده ایم که قانون بد از بی قانونی بهتر است.

محمود نیلی احمد آبادی در رییس دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ما معتقدیم که مهمترین کاری که دانشگاه باید انجام دهد این است که در حوزه علم و دانش در مرزهای دانش قرار گیرد و خودش را جدای از جامعه قرار ندهد. محور اصلی شعار دانشگاه، کارآفرینی و تعامل با جامعه است.
وی تصریح کرد: یکی از سیاست های اصلی دانشگاه ایجاد فضای شاداب، پرنشاط، پرانگیزه و جلب مشارکت هر چه بیشتر دانشجویان در فعالیت های برون گرا است و معتقدیم تا شما دانشجویان خطا نکنید، نمی توانید مسائل را تجربه کنید. پس خطا جزئی از ذات دانشگاه است و خطا اصلاح می شود و در نهایت می توانیم کار بی عیب تری انجام دهیم.
نیلی با تاکید بر وجوه تربیتی دانشگاه ها ادامه داد: تبعیت از قانون را همه ما باید بپذیریم؛و آن را تجربه کرده ایم که قانون بد از بی قانونی بهتر است، دانشجو به دلیل ذات خود روحیه با نشاط دارد و کمتر قید و بندها را قبول می کند و گروهی است که همواره قصد بر هم زدن چهارچوب ها را دارد.
محمود نیلی احمد آبادی، رئیس دانشگاه تهران نیز در ادامه بیان داشت: باید اصل و هدف دانشگاه را شاخص عمل خود قرار دهیم؛ امام خمینی (ره) فرمودند مبدا همه تحولات دانشگاه ها است هر مکانی را نگاه می کنم، جای پای دانشگاه چه خوب و چه بد آنجا است، باید بپذیریم کاستی های موجود در جامعه هم بخاطر کم کاری و عدم انجام وظیفه دانشگاه است.