سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس دانشگاه فنی و حرفه ای از راه‌اندازی فروشگاه مجازی برای فروش محصولات دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای در سال جاری خبر داد.

شفیعی رییس دانشگاه فنی حرفه ای

دکتر مسعود شفیعی در گفت و گو با ایسنا، افزود: دانشگاه فنی و حرفه ای از طریق راه اندازی فروشگاه مجازی  قصد دارد با هدف حمایت از دانشجویان، اشتغالزایی و افزایش درآمدهای اختصاصی ، محصولاتی که توسط دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای تهیه و تولید می‌شوند را به عامه مردم عرضه کرده و به فروش بگذارد.

وی ادامه داد: کارهای اولیه‌ این فروشگاه انجام شده و ممکن است تا اول مهر ماه راه‌اندازی شود. باید از هر محصول به میزان کافی وجود داشته باشد تا چنانچه تعداد سفارشات افزایش یافت، محصول به اندازه کافی موجود باشد.

رییس دانشگاه فنی و حرفه ای در ادامه همچنین از راه اندازی فروشگاهی در یکی از شهرهای کوچک کشور برای عرضه محصولات دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای خبر داد و افزود: هفته گذشته در حضور دکتر رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم صحبت هایی شد و قرار شد با همکاری این معاونت در یکی از مناطق فروشگاهی برای حمایت از انشجویان کارآفرین راه اندازی شود تا محصولات این دانشجویان عرضه شود.

شفیعی تاکید کرد: زیرا محصولات با کیفیتی از جمله لباس، کیف و… توسط دانشجویان تولید می شود و تجربه نشان داده است که استقبال مردم از این محصولات بسیار خوب است.