سید جواد ساداتی نژاد سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: جلسات مربوط به نحوه بررسی و پیگری مرگ دانشجوی دانشگاه کاشان توسط کمیته تحقیق برگزار شد.

سید جواد ساداتی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز سه شنبه در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی دو جلسه درخصوص نحوه بررسی و چگونگی پیگیری موضوع مرگ دانشجوی دانشگاه کاشان بررسی شد و در این زمینه به جمع بندی رسیدیم.

وی افزود: در جمع بندی تصمیمات کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با رای اعضاء، من به عنوان رئیس و سخنگوی کمیته تعیین شدم و آقایان سلیمی، صادقی و احمدی لاشکی نیز به عنوان اعضای این کمیته تعیین شدند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: قرار است این کمیته در بخش های مختلف به جمع آوری اطلاعات بپردازد و یک تیم کارشناسی نیز در این راستا تشکیل دهد.

ساداتی نژاد گفت: تحقیق در خصوص مرگ دانشجوی دانشگاه کاشان در دانشگاه محل تحصیل متوفی در بخش های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و مالی صورت خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: همچنین قرار است تحقیقاتی در این زمینه از همکاران، دانشجویان و هم اتاقی وی نیز صورت گیرد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: قرار است این کمیته با خانواده متوفی نیز گفتگو کند تا اطلاعات لازم در این زمینه جمع آوری شود.

ساداتی نژاد با بیان اینکه دانشجو دانشگاه کاشان جزء دانشجویان بورسیه بوده است، گفت: درخصوص مرگ این دانشجو اطلاعات لازم از سازمان امور دانشجویان نیز جمع آوری خواهد شد.

وی افزود: در نهایت اطلاعات جمع آموری شده در کمیته بررسی و به صورت گزارش به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد تا براساس آن تصمیمات لازم گرفته شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: تلاش می کنیم فرآیند بررسی، تحقیق و تفحص درخصوص مرگ دانشجوی دانشگاه کاشان در اسرع وقت صورت گیرد.