سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم از سهم دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در اقتصاد مقاومتی و لزوم رسوخ نتایج تحقیقاتی دانشگاه‌ها در صنایع بزرگ خبر داد.

 

وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوانگفت: زمانی که مفهوم اقتصاد مقاومتی روشن نباشد نمی توانیم نقش علوم، فناوری، دانش و پژوهش را در این اقتصاد تبیین کنیم.
وی با بیان اینکه در برخی موارد، آموزش عالی نهادی هزینه‌ای قلمداد می شود، گفت: چنین تلقی باعث شده تا ردیف های اعتباری ان در ردیف های متفرقه دیده شود ، لذا لازم است در این زمینه تغییر اساسی در نگرش‌ها صورت گیرد.
احمدی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست بلکه یعنی دربرابر شوکها، نوسانات و تلاطمات، پایداری داشته باشد، از این رو در صورتی که این اقتصاد محور حرکت ما قرار نگیرد مانند قبل آسیب پذیری را داریم.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم عنوان کرد: در اقتصاد دانش بنیان نقش و جایگاه آموزش عالی، سهم پژوهش و جایگاه علم و فناوری تعیین شده است، ضمن آن که دانشگاهها و مراکز پژوهش و فناوری  سهم جدی و اساسی در اقتصاد دارند.
وی تاکید کرد: براساس این رویکرد درصورتی که صنایع بزرگ کشور بخواهند روش سنتی را در پیش گیرند و به واردات تجهیزات اقدام کنند تحول اساسی در آن ها رخ نمی دهد و باید نقش دانشگاهها و مراکز پژوهش و فناوری به صورت جدی تقویت و عملیاتی شود.
احمدی اظهار داشت: بر این اساس با وزراتخانه های مختلف قرارداد همکاری منعقد کردیم تا از این طریق نتایج تحقیقات وارد صنایع بزرگ کشور شود.
وی امضای تفاهم نامه با وزارتخانه های دفاع و جهاد کشاورزی را از زمینه های رسوخ نتایج تحقیقات دانشگاهی به صنایع بیان کرد و یادآور شد: صنایعی چون نفت، نیرو و دفاع صنایعی هستند که باید به طور مستقیم با دانشگاهها مرتبط شوند.