معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به سطح‌بندی دانشگاه‌ها توسط وزارت علوم اظهار کرد: در مرحله اول سطح‌بندی دانشگاه‌های کشور، فقط دانشگاه‌های دولتی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در گفت و گو با ایسنا، ضمن اعلام مطلب فوق افزود: همان طور که از متن بیانیه معاونت آموزشی وزارت علوم قابل استنتاج است، فاز اول سطح بندی دانشگاه‌ها، منحصر به دانشگاه‌های دولتی بوده است.

وی به این سؤال که چرا بعضی از دانشگاه‌های دولتی در این فهرست حضور ندارند پاسخ داد: در این مرحله دانشگاه‌هایی مورد بررسی قرار گرفتند که مدارک،مستندات و اطلاعات خود را به وزارت علوم ارسال کرده بودند و اگر نام دانشگاهی در این فهرست وجود ندارد، به دلیل عدم ارسال مستندات توسط دانشگاه است.

معاون آموزشی وزیر علوم تاکید کرد: پس از دریافت مستندات از دانشگاه‌هایی که در فهرست منتشر شده وجود ندارند ، جایگاه آنها در سطح بندی مشخص خواهد شد.

بر اساس این گزارش، برخی افراد از عدم حضور برخی از دانشگاه‌ها،از جمله دانشگاه آزاد اسلامی در سطح بندی دانشگاه ها که توسط وزارت علوم انجام شد انتقاد کرده اند.