سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مشاور عالی سازمان سنجش از ظرفیت پذیرش دانشجو برای رشته‌های دارای شرایط خاص و بورسیه خبر داد.

حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: براساس برنامه زمانی پیش بینی شده فهرست اسامی تعداد ۱۹ هزار و ۷۱۹ نفر از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت کدرشته محل‌های بورسیه با رشته های دارای شرایط خاص آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۵ از دیروز دوشنبه ۱۴ تیرماه روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است.
وی ادامه داد: از این تعداد هفت هزار و ۶۸۲ نفر زن (حدود ۳۹ درصد) و ۱۲ هزار و ۳۵ نفر مرد (حدود ۶۱ درصد) هستند.
توکلی اظهار داشت: ظرفیت پذیرش دانشجو برای رشته های دارای شرایط خاص و بورسیه چهار هزار و ۷۴۰ نفر است.
وی اعلام کرد: بر اساس ضوابط، معرفی شدگان مذکور ضرورت دارد با مطالعه دقیق اطلاعیه به همراه فهرست اسامی آنها که روی سایت است، طبق برنامه زمانی اجرایی هریک از مراحل مربوط به رشته های دارای شرایط خاص یا کدرشته محل‌های بورسیه با در دست داشتن مدارک برای شرکت در مصاحبه و سایر مراحل گزینش و شرکت در آزمون عملی و پروژه در کدرشته محل‌های امتحانی مربوط اقدام کنند.
مشاور علی سازمان سنجش یادآور شد: بدیهی است عدم مراجعه برای شرکت در مراحل مذکور به منزله انصراف داوطلب از گزینش کدرشته محل یا کدرشته محل‌های امتحانی تلقی می شود.