مقامات چین در یک کنفرانس علمی اعلام کردند که تا سال ۲۰۲۵ حداقل ۱۴ ماهواره هواشناسی را به مدار ارسال خواهند کرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا به نقل از چاینا دیلی، چین قصد راه اندازی یک ماهواره فنگ‌یان-۲ ((Fengyun-II، چهار ماهواره Fengyun-IIIS، سه ماهواره Fengyun-IVS و شش ماهواره دیگر برای مقاصد متعدد هواشناسی به مدار را دارد.

ماهواره‌های Fengyun یک سری از ماهواره‌های هواشناسی سنجش از راه دور هستند که توسط چین توسعه یافته اند .این ماهواره‌ها بخش مهمی از سیستم‌های ماهواره‌ای مشاهده زمین هستند.

چین از سال ۱۹۸۸ تاکنون ۱۴  ماهوارهFengyun  را به عنوان بخشی از شبکه سازمان جهانی هواشناسی راه اندازی کرده است.