شاهقلیان سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – ملارد-معاون فرمانداری ملاردگفت: علیرغم فعالیت هشت دانشگاه و حضور ۱۵ هزار دانشجو در این شهرستان، وضعیت برگزاری کرسی های آزاد اندیشی رضایت بخش به نظر نمی رسد.

مجتبی شاهقلیان در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت های برجسته و توانمند شهرستان ملارد در حوزه علمی و دانشگاهی اظهار داشت:فعالیت هشت دانشگاه و تحصیل ۱۵ هزار دانشجو در مراکز علمی این منطقه موید توانمندی های شایسته این شهرستان در غرب استان تهران است.

معاون فرماندار ملارد عنوان کرد:یکی از کمیسیون های حائز اهمیت مجموعه فرمانداری در این شهرستان به کمیسیون دانشجویی معطوف می شود که تلاش می کنیم جلسات و نشست های مرتبط با این حوزه با حضور روسای دانشگاه ها و مسئولان، به صورت مستمر و در زمانبندی تعریف شده برگزار شود.

وی در خصوص اصلی ترین دستورکارهای کمیسیون مربوطه در این شهرستان عنوان کرد:به طور طبیعی مسائل علمی و محتوایی منظور نظر این کمیسیون نخواهد بود و عمده تمرکز ما در جلسات مرتبط با این مجموعه به مسائل سیاسی- امنیتی و موضوعات مرتبط با دغدغه های رفاهی دانشجویان استوار می شود.

معاون فرماندار ملارد عنوان کرد:یکی از کاستی هایی که در حوزه دانشگاه های این شهرستان احساس می شود به برگزاری نشست ها کرسی های آزاد اندیشی باز می گردد که متاسفأنه آنچنان که باید به آن پرداخته نمی شود.

وی افزود:باید این فرمایش حکیمانه مقام معظم رهبری با جدیت هر چه بیشتر مسئولان و روسای دانشگاه ها اجرایی شود و ما نیز به نوبه خود تلاش می کنیم در تأمین این امر رهبری، نهایت تلاش خود را بکار گیریم.

شاهقلیان گفت:برخی از قوانین دست و پاگیر و رفتارهای نسنجیده درگذشته باعث ایجاد دشواری هایی در مسیر برگزاری چنین نشست ها و کرسی هایی شده است.

وی افزود:البته در این دولت، تلاش های سازنده ای برای بهبود وضعیت دانشگاه ها در دستور کار قرار گرفته که در مقایسه با گذشته نوید بخش به نظر می رسد اما همچنان با آنچه که مورد نظر رهبری معظم انقلاب است، فاصله ای بسیار داریم  و باید تلاش شود زمینه و بستر این امر خطیر به نحو شایسته تری تسهیل و فراهم شود که تحقق این امر مستلزم همکاری دستگاه ها و نهاد های دیگر نیز خواهد بود.

شاهقلیان در خاتمه یادآور شد: بخشی از کندی روند پیشرفت در برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در شهرستان ملارد به غیر بومی بودن اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان این منطقه نیز باز می گردد و دانشجویان و دانش پژوهان محصلِ در این خطه  از انگیزه کافی برای چنین فعالیت هایی برخوردار نیستند که تلاش می کنیم این ذهنیت مرتفع شود، زیرا خروجی چنین امر خطیری در شکوفایی هرچه بیشتر و رفع بسیاری از شبهات اثرگذار خواهد بود.