دانشگاه آزاد سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی دانشگاه آزاد گفت: شیوه نامه اجرایی راه اندازی شرکت های دانش بنیان در حوزه علوم انسانی و فرهنگ و هنر در این معاونت تدوین شده که هفته آینده به واحدهای دانشگاه ابلاغ می شود.

طه هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تشکیل شرکت های دانش بنیان فرهنگ و هنر و علوم انسانی از اولویت های این دانشگاه است که این روند با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه در معاونت فرهنگی و دانشجویی درحال پیگیری است.

وی افزود: تاکنون ۸ ایده برای راه اندازی شرکت های دانش بنیان فرهنگ و هنر و علوم انسانی به دانشگاه ارائه شده که ایده ها درحال بررسی هستند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: در شیوه نامه اجرایی راه اندازی شرکت های دانش بنیان فرهنگ و هنر و علوم انسانی نحوه فعالیت واحدهای استانی نیز دیده شده است.

هاشمی اضافه کرد: این شیوه نامه براساس آیین نامه تشکیل شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و آیین نامه های مربوط به معاونت پژوهشی و برنامه ریزی دانشگاه تدوین شده است.