مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار فهرست اسامی تعداد ۱۹ هزار و ۷۱۷ نفر از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت کد رشته محل‌های بورسیه یا رشته‌های دارای شرایط خاص آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۵ از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org خبر داد.

حسین توکلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام خبر فوق افزود: از ۱۹ هزار و ۷۱۷ نفر، ۷ هزار و ۶۸۲ نفر زن و ۱۲ هزار و ۳۵ نفر مرد هستند و ظرفیت پذیرش دانشجو برای رشته‌های دارای شرایط خاص و بورسیه جمعا ۴۷۴۰ نفر است.

وی افزود: بر اساس ضوابط معرفی شدگان مذکور ضرورت دارد با مطالعه دقیق اطلاعیه‌ای که هم اکنون روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار دارد و طبق برنامه زمانی اجرای هر یک از مراحل مربوط به رشته‌های دارای شرایط خاص یا بورسیه با همراه داشتن مدارک لازم برای شرکت در مصاحبه و سایر مراحل گزینش و شرکت در آزمون عملی یا پروژه در کد رشته‌های امتحانی مربوط اقدام نمایند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در پایان تاکید کرد: بدیهی است عدم مراجعه برای شرکت در مراحل مذکور به منظور انصراف داوطلبان است و فرصت دیگری برای انجام مراحل مذکور وجود ندارد.