دیدار مدیران دانشگاه آزاد اسلامی با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام