سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مشاور عالی سازمان سنجش گفت: فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت و آزمون عملی کارشناسی ارشد امروز بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد.

حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: طبق برنامه زمانی از پیش تعیین شده فهرست اسامی ۱۹ هزار و ۷۱۷ نفر از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت کد رشته محل‌ها یا رشته های دارای شرایط خاص آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال ۹۵ از امروز دوشنبه ۱۴ تیر ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد .
مشاور عالی سازمان سنجش در ادامه افزود: از تعداد ۱۹ هزار و ۷۱۷ نفر از معرفی شدگان مذکور تعداد ۷ هزار و ۶۸۲ نفر زن و ۱۲ هزار و ۳۰ نفر مرد هستند به عبارت دیگر ۳۰ درصد معرفی شدگان زن و حدود ۶۱درصد آنان مرد می باشند.
وی تصریح کرد: ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های دارای شرایط خاص و بورسیه جمعا ۴ هزار و ۷۴۰ نفر است.
توکلی ابراز داشت: بر اساس ضوابط معرفی شدگان مذکور ضرورت دارد با مطالعه دقیق اطلاعیه ای که امروز به همراه فهرست اسامی آنان بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد و طبق برنامه زمانی از پیش تعیین شده هر یک از مراحل مربوط به رشته های دارای شرایط خاص یا کد رشته محل های بورسیه با در دست داشتن مدارک لازم برای شرکت در مصاحبه و سایر مراحل گزینش و همچنین شرکت در آزمون عملی و یا پروژه در کد رشته های امتحانی مربوط اقدام کنند.
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: بدیهی است عدم مراجعه برای شرکت در مراحل مذکور به منزله انصراف از گزینش در کد رشته محل یا کد رشته محل انتخابی تلقی می شود و فرصت دیگری وجود ندارد.
توکلی افزود: اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص معرفی شدگان چند برابر ظرفیت و بورسیه علاوه بر اینکه به همراه اطلاعیه بر روی سایت قرار می گیرد در پیک سنجش نیز منتشر می شود.