معاون اداری مالی وزارت علوم از بدهی بیش از ۸۰۰ میلیارد تومانی دانشگاه‌ها به شهرداری خبر داد و گفت:این بدهی ممکن است توسط دولت به صورت مستقیم به شهرداری پرداخت شود یا دولت این مبلغ را به دانشگاه‌ها پرداخت کند تا دانشگاه‌ها با شهرداری تسویه کنند.

دکتر امید معاون اداری مالی وزیر علوم

دکتر محمدحسین امید در گفت و گو با ایسنا، درمورد دلیل این بدهی توضیح داد: در پروژه های قبلی دانشگاه‌ها این بخش از هزینه آن‌ها دیده نشده بود، به همین دلیل دانشگاه‌ها بودجه در اختیار نداشته و به شهرداری بدهکار شدند. قرار است سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بعد از این هزینه‌های مربوط به عوارض نوسازی را در بودجه دانشگاه‌ها لحاظ کند.

وی به این سؤال که آیا احتمال معافیت دانشگاه‌ها از پرداخت عوارض و مالیات وجود دارد یا خیر، پاسخ داد: معافیت دانشگاه‌ها در لایحه پیش بینی شد اما به نتیجه نرسید، ممکن است در برنامه ششم توسعه چنین معافیتی شامل دانشگاه‌ها شود اما این امر قطعی نیست. چنانچه دانشگاه‌ها معاف نشدند، مبلغ بدهی آن‌ها باید به شهرداری پرداخت شود.

معاون اداری مالی وزارت علوم افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی این ماموریت را به معاونت مالی وزرات علوم داد تا این معاونت مجموعه بدهی دانشگاه ها را احصا کند، این کار صورت گرفت و متوجه شدیم دانشگاه ها بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان به شهرداری بدهکار هستند که باید راهکاری برای پرداخت آن در نظر گفته شود زیرا دانشگاه‌ها چنین بودجه ای را در اختیار ندارند.

امید در پایان اظهار کرد: فعلا از شهرداری خواسته شده تا فرصتی را در اختیار دانشگاه ها قرار دهد. این بدهی ممکن است توسط دولت به صورت مستقیم به شهرداری پرداخت شود یا دولت این مبلغ را به دانشگاه‌ها پرداخت کند تا دانشگاه‌ها با شهرداری تسویه حساب کنند.